บางคนตามหารักแท้
เขาตามหา
แต่ไม่เคยสร้าง.
....

บางคนเป็นได้แค่คนข้างใจ
แต่ไม่ใช่
คนข้างกาย

....

ไม่รักเราก็ไม่เป็นไร
เรารักข้างเดียวได้
ชินแล้ว!

....

ป่วย...
น้ำตาลในเลือดต่ำ
น้ำตาลในหัวใจเหือดแห้ง...

Comment

Comment:

Tweet